innevo consulting

Edellä muita parhailla tuotteilla
ja menetelmillä.

 

Innovaatiojohtajuus ei ole sattumaa, vaan se saavutetaan suuntautumalla strategisesti oikein ja toteuttamalla strategian mukaiset toimenpiteet johdonmukaisesti koko yrityksen tasolla.

 
 

Strateginen konsultointi

Asiakkaamme on valmis tekemään suuntaaluovia päätöksiä

Success derives from a holistic approach


By far most innovations are base on incremental improvements


 

Yrityksen strateginen suuntautuminen

Tarjoamme yritysten ja organisaatioiden strategiseen suuntautumiseen keskittyviä neuvontapalveluita ja kiinnitämme erityisesti huomiota tekniseen, tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Neuvomme asiakastamme myös aineettoman omaisuuden hallinnassa (patentoiminen). Lisäksi tuemme asiakasta strategisten kumppanuuksien ja liittoumien muodostamisessa ja koordinoinnissa.

Markkinointi ja tuotehallinta

Tuemme asiakastamme kaikissa markkinointia koskevissa asioissa. Kiinnitämme erityishuomiota yrityksen ja sen tuotteiden asemaan teknissosiaalisessa ympäristössä.  Lisäksi neuvomme yritystä tuotehallintaan (tuotteen elinkaaren hallintaan) liittyvissä kysymyksissä, mihin osaltaan kuuluu myös asiakassuhteiden luominen, laajentaminen ja hoitaminen.

Tiedon- ja muutoksenhallinta

Sovellamme tietotaitoamme strategisessa ja tuoteorientoituneessa työssä myös ”oppiva organisaatio” -toimintaan. Siksi innevo consulting antaa neuvoja yrityskulttuuria ja organisaatiorakenteita koskevissa kysymyksissä. Tulkitsemme omaksi menestykseksemme sen, että asiakkaamme pystyy mahdollisimman pian ottamaan innovaatiojohtamisen omiin käsiinsä ja kehittymään itsenäisesti.

Eisberg technischer Veränderungen


 

Toteutus ja koulutus

Autamme strategioiden ja markkinointikonseptien toteutuksessa sekä muutos- ja oppimisprosesseissa, järjestämme työntekijöille koulutusta ja neuvomme teitä tiedottamisessa.

Projektinhallinta

Annamme neuvoja projektinhallintaa, erityisesti tuotekehitystä ja uusien tuotteiden kehittelyä koskevissa kysymyksissä. Neuvomme asiakasta myös projekteissa, joissa vaaditaan korkeatasoista monitieteellistä tietämystä sekä projekteissa, joissa pääsääntöisesti tarvitaan yrityksen organisaatiorajat ylittävää apua.

Yhteystiedot
 
   

Sivun alkuun