innevo consulting

Edellä muita parhailla tuotteilla
ja menetelmillä.

 

Innovaatiojohtajuus ei ole sattumaa, vaan se saavutetaan suuntautumalla strategisesti oikein ja toteuttamalla strategian mukaiset toimenpiteet johdonmukaisesti koko yrityksen tasolla.

 
 

Kokonaisvaltaista ajattelua täsmälliseen tuotekehitykseen

innevo Customers and network   Mitä lisäarvoa asiakkaamme saavat yhteistyöstä innevon kanssa?
Vastaus on yksinkertainen: Asiakkaamme hyötyvät kokemuksesta, jota meillä on niin tuotekehittelystä kuin teknisestä osaamisesta ja strategisesta myyntisuunnittelustakin.
Asiakas voi luottaa innevon osaamiseen, johon kuuluu yritysstrategioiden, markkinoinnin, yrityksen toimintojen strukturoinnin ja huipputeknologian B-to-B-innovaatioiden tuntemus. Näin ollen asiantuntijuudessamme yhdistyy puolijohdeteknologian, mikrosysteemitekniikan ja nanoteknologian osaaminen yritysosaamiseen – tämä muodostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan liiketoiminnalliseen menestykseen.
  Vastaavalla tavalla muodostuu innevon asiakasrakenne. Niinpä asiakkaamme ovat pääsääntöisesti innovatiivisia yrityksiä, jotka tavoittelevat uutuuksia nopeasti omaksuvia innovatiivisia asiakkaita. Näiden yritysten markkinointi suuntautuu tuotteen elinkaaren alkuvaiheisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ne realisoivat suuren osan voitostaan uuden tai uudentyyppisen tuotteen markkinoilletulovaiheen, kasvuvaiheen ja varhaisen kypsyysvaiheen aikana. Nämä yritykset kehittävät tuotevalikoimaansa proaktiivisesti ja ovat oman markkinasegmenttinsä suunnannäyttäjiä.
Asiakkaamme ovat mm. seuraavilta huipputeknologian eri sovellusaloilta:
Benefit from our experience in product development and engineering as well as in marketing and sales
Bioteknologiaa: seulonta- ja analyysimenetelmissä muutama nanolitra eri testausaineita annostellaan silikonisesta ja lasisesta tulostinpäästä muutaman neliömillimetrin kokoiselle alustalle. © Hahn-Schickard-Gesellschaft
 
 • Sensoriikka
  (esim. navigointijärjestelmät, virtuaalitodellisuus)
 • Tiedonsiirto ja tietojenkäsittely
  (esim. telekommunikaatio, älykäs talotekniikka)
 • Logistiikka ja turvallisuustekniikka
  (esim. lähikenttäviestintä, tekninen rakennusturvallisuus)
 • Lifestyle, fitness, urheilu, tekstiiliala
  (esim. urheiluvälineet, älyvaatteet)
 • Lääketieteellinen tekniikka
  (esim. lääketieteen siirrännäiset, telelääketiede)
 • Bioteknologia, farmasia, ympäristötekniikka
  (esim. pienikokoiset bioreaktorit, analyysijärjestelmät)
Pyrimme siihen, että autamme asiakastamme paremmin ymmärtämään näiden sovellusalojen edistysaskeleiden vaikutukset asiakkaan senhetkiseen liiketoimintamalliin. Tutkimme myös, mitä asiakkaan tuotevalikoiman kehittelyssä hyödynnettäviä mahdollisuuksia edistysaskeleet tarjoavat.
Hyödynnämme edellä mainittujen markkinoiden erikoistuntemustamme myös luodessamme verkostoja asiakkaidemme tarkoituksiin. Näin sellaisten yritysten tuotekehitystä, joiden asiakkaat kehittävät ja käyttävät mikromekaanisia tai nanoteknologisia menetelmiä, voidaan paremmin suunnata käyttäjien tarpeisiin.

   

Sivun alkuun