innevo consulting

Edellä muita parhailla tuotteilla
ja menetelmillä.

 

Innovaatiojohtajuus ei ole sattumaa, vaan se saavutetaan suuntautumalla strategisesti oikein ja toteuttamalla strategian mukaiset toimenpiteet johdonmukaisesti koko yrityksen tasolla.

 

 

Integroitua konsultointia mikro- ja nanoteknologian alalla

Johannes Frech (Dipl.-Phys. ja MBA) perusti innevo consultingin tammikuussa 2004.
innevo on kehittynyt lyhyen ajan sisällä suosituksi yhteistyökumppaniksi kansainvälisille markkinoille suuntaaville yrityksille kysymyksissä, jotka koskevat puolijohdeteknologian menetelmiä ja integroitujen mikrosysteemien ja mikro-elektro-mekaanisten systeemien (MEMS) kehittämistä.

 

Tavoitteemme on yksinkertainen:

Haluamme, että sinä voitat

Microelectromechanical sensors for automotive and consumer applications
Sensoreita on jo kauan käytetty autoissa ajoturvallisuuden parantamiseen ja navigointiin. Pitkälle integroituja multiaksiaalisia inertiaalisia sensoreja käytetään yhä enemmän kuluttajasovelluksissa, esimerkiksi pelikonsoleissa. ©Hahn-Schickard-Gesellschaft
  Yksi menestyksellisen innovaatiojohtamisen perusedellytys on mielestämme luonnontieteiden ja insinööritieteiden yhdistäminen onnistuneesti markkinoihin ja markkinointiin.
Näin syntyvä osaamisen yhdistyminen ja yhteensitoutuminen ei rajoitu vain yksittäisiin yrityksiin, vaan se voi tapauskohtaisesti ylittää yritysten väliset rajat kokonaan. Esimerkkinä tästä voidaan mainita strategisen yhteistyön aloittaminen ulkopuolisten tietotaidon välittäjien, ammattitaitoisten alihankkijoiden ja luotettavien valmistajien kanssa. Yritys voi hyödyntää rakentavasti näin syntyviä yhteisvaikutuksia sekä muodostaa ja laajentaa tehokkaita win-win-suhteita.
Takaamme, että toimintamme tutkimus- ja kehityspalveluissa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on erittäin luotettavaa, joustavaa ja arvonsa säilyttävää. Sekä meidän että asiakkaamme tavoite on sama: johtoaseman saavuttaminen entistä parempien tuotteiden ja prosessien avulla.
innevo omistautuu toimimaan vain asiakasta hyödyttävällä tavalla. Riippumattomuus esimerkiksi palveluntarjoajista tai alihankkijoista, ja puolueettomuus asiakasyrityksen  toimialan politiikkassa – mikä on monesti ratkaisevaa – mahdollistavat objektiivisen tilanneanalyysin. Perusajatuksena on tarkoituksenmukainen päätöksenteko ja tehokkaiden innovaatiojärjestelmien luominen.

 

Johannes Frech

Asiantuntemusta, patentteja ja paljon muuta

Johannes Frech
Johannes Frech (Dipl.-Phys. ja MBA)
  innevo consultingin perustajalla Johannes Frechillä on monipuolinen luonnon- ja insinööritieteellinen osaaminen, jonka hän on hankkinut mm. opiskelemalla Tübingenin yliopistossa fysiikkaa (Dipl.-Phys., 1997). Lisäksi hänellä on perusteelliset johtamistaidot, joihin hän sai perustan opiskelemalla kauppatieteiden maisteriksi (MBA, 2003) Open University Business Schoolissa Milton Keynesissä Isossa-Britanniassa.
Hänellä on työkokemusta puolijohdeteknologiasta yleisesti ja erityisesti hän on perehtynyt mikrosysteemeihin. Tällä erikoisalallaan hän omistaa useita patentteja ja on julkaissut alalla useita tieteellisiä artikkeleita, esimerkiksi sensorisovelluksista autojen turvallisuudessa.
 
  • Yli kymmenen vuoden ajan Johannes Frech on tehnyt yhteistyötä niin tunnettujen keskisuurten yritysten kuin kansainvälisten suuryritystenkin kanssa.
  • innevon lukuisat liikesuhteet ovat peräisin ajalta, jolloin Frech työskenteli HSG-IMIT:ssä (Hahn-Schickard yhtiön soveltavan tutkimuksen instituutti Saksassa), jossa hän työskenteli intensiivisesti ns. mikro-elektro-mekaanisten systeemien (MEMS) kehittelyn parissa.
  • Hän alkoi johdonmukaisesti soveltaa markkinasuuntautunutta liiketoimintafilosofiaansa mikrosysteemien alalla, mistä oli tuloksena siirtyminen suoraan käyttäjäpuolelle ja siihen liittyen innevon perustaminen tammikuussa 2004.
   

Sivun alkuun

 
Ajankohtaista

Näytä kaikki tiedotteet...